HARJOITTELUVAIHE JA SYVENTÄVÄ VAIHE

01.01.2016 suoritetun kuljettajatutkinnon jälkeen ajokortin saa suoraan 15 vuodeksi. Tästä huolimatta harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe säilyy edelleen kiinteänä osana kuljettajaopetusta. Harjoitteluvaiheen voi suorittaa yhden kuukauden kuluttua ja syventävän vaiheen aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua hyväksytystä kuljettajantutkinnosta, kuitenkin siten, että harjoitteluvaihe on suoritettu ennen syventävää vaihetta. Todistukset suoritetuista vaiheista on toimitettava Trafille kahden vuoden kuluessa ajo-oikeuden alkamisesta.

Harjoitteluvaihe

Ilmoittautuessasi ota mukaan:

         - henkilöllisyystodistus ja tulosta sähköpostistasi ajokokeen arviointikaavake

Opetuksen sisältö:

         - 1 ajotunti, jonka pohjana toimii kuljettajatutkinnosta saatu palaute
         - 1 ryhmäoppitunti
         - ryhmäajotunti (yksi ajotunti / oppilas)
         - lisäksi harjoitteluvaiheen suorittamista seurataan oppimispäiväkirjan avulla

Syventävä vaihe

Ilmoittautuminen paikan päällä. Ota mukaan ajokortti.

Opetuksen sisältö:

         - Interaction vuorovaikutustesti simulaaattorissa tai tietokoneella
         - Arviointiajo: taajamassa ja maantiellä 2 tuntia
         - Palautekeskustelu oppimispäiväkirjan, arviointiajojen ja vuorovaikutustestien pohjalta
         - Ajoharjoitteluradalla liukkaan kelin koulutusta 2 tuntia
         - 3 teoriaoppituntia